REGULAMIN SERWISU WWW.KATARZYNAGOLEBIEWSKA.PL

 

Co znajdą Państwo w tym dokumencie, do kogo jest on adresowany i dlaczego wygląda nieco inaczej, niż tradycyjne regulaminy?

W tym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat warunków korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.katarzynagolebiewska.pl oraz dokonywania w nim zakupów. Zdecydowaliśmy się jednak przyjąć nieco inną jego formę, rezygnując z podziału z tradycyjnego podziału na paragrafy i używania hermetycznego żargonu prawniczego, na rzecz czytelnego układu i prostego języka. Uczyniliśmy tak po to, aby dotarcie do potrzebnych informacji było łatwe i nie wymagało znajomości prawa ani języka prawniczego. Pomimo swojego „nieprawniczego” brzmienia, określa on jednak treść umowy jaką zawierają Państwo dokonując zakupu w naszym sklepie.

 1.  Jaka firma prowadzi ten serwis i czym się zajmuje? Z kim zawierają Państwo umowę?

  Serwis jest prowadzony przez Katarzynę Gołębiewską, która prowadzi firmę KATARZYNA GOŁĘBIEWSKA z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (01-319) przy ul. Szeligowskiej 6/21. Firma posiada NIP 5372455946 i jest została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Firma zajmuje się prowadzeniem zabiegów refleksologicznych oraz organizacją szkoleń i sprzedażą materiałów edukacyjnych z tego zakresu. Aktualnie nie sprzedajemy produktów fizycznych, jednak z uwagi na to, że wkrótce pojawią się one w naszym asortymencie, regulamin dostosowany jest również do ich sprzedaży.
  To ona jest drugą stroną umów (po stronie sprzedającego), które mogą Państwo zawierać korzystając ze sklepu.

 2. Jak mogą Państwo kontaktować się z nami? Jak będziemy kontaktować się z Państwem?

  Mogą Państwo kontaktować się z nami na następujące sposoby: pod adresem mailowym kontakt@katarzynagolebiewska.pl, pod numerem telefonu 511 202 387 oraz pod adresem korespondencyjnym ul. Szeligowska 6/21, 01-319 Warszawa.

  My z kolei będziemy komunikować się z Państwem mailowo, telefonicznie, przez korespondencję pocztową oraz przez formularze w naszym serwisie.

 3. Kto może dokonać zakupu w naszym sklepie? Kim jest konsument?

  Umowy za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać osoby indywidualne, osoby które prowadzą jednoosobowe firmy, a także osoby prawne i podobne podmioty które są zdolne do zawierania umów (czyli np. spółki, fundacje, stowarzyszenia). Osoby niepełnoletnie, które mają więcej niż 13 lat lub też są częściowo ubezwłasnowolniony/a, zmuszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu. Osoby w wieku poniżej 13 lat lub całkowicie ubezwłasnowolnione, nie mogą samodzielnie dokonać zakupu.

  Jeśli zawierają Państwo umowę jako osoby indywidualne, bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą, przysługuje Państwo status tzw. konsumenta – tą nazwą będziemy posługiwać się w dalszej części regulaminu, opisując pewne dodatkowe uprawnienia i ułatwienia, które w związku z tym właśnie statusem mogą Państwu przysługiwać.

  Jeżeli zawierają Państwo umowę jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, lecz nie robią Państwo tego w charakterze „zawodowca” (tj. osoby, która w ramach swojego przedmiotu działalności robi rzeczy podobne do nas – co z uwagi na specyfikę serwisu praktycznie nie będzie się zdarzać), to również Państwu będą przysługiwać uprawnienia należne konsumentom, o których mowa w dalszej części regulaminu.

 4. Jakie wymagania techniczne muszą Państwo spełnić, aby korzystać ze sklepu?

  Żeby korzystać ze sklepu muszą Państwo posiadać urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

 5. Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć korzystaniu z serwisu? Jakie zabezpieczenia stosujemy? Co Państwo mogą zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

  Korzystanie z serwisu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod nas przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Państwa danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem.

  Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, stosujemy różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Państwem a nami (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Państwu zweryfikować, czy strona na której się Państwo znajdują, na pewno należy do nas.

  Państwo również mają wpływ na poziom swojego bezpieczeństwa i mogą podjąć działania, które go zwiększą. Zachęcamy do uważnej weryfikacji, czy na pewno znajdują się Państwo w na naszej stronie – należy sprawdzić dokładnie, czy w adresie strony nie ma żadnych literówek oraz czy przy adresie jest symbol zielonej kłódki. Prosimy o korzystanie ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym i firewallem oraz unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci WIFI.

 6. Czego nie mogą Państwo robić korzystając ze sklepu? Z jakimi konsekwencjami muszą Państwo się liczyć, jeśli dojdzie do naruszenia tych zakazów?

  Korzystając ze sklepu oraz komunikując się z nami nie wolno Państwu dostarczać treści bezprawnych, podejmować działań destabilizujących działanie sklepu oraz podawać nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku naruszenia tych zakazów, możemy pozbawić Państwa prawa do korzystania z serwisu.

 7. Jak dokonać zakupu w naszym sklepie?

  Zakupu dokonują Państwo umieszczając wybrane produkty w „koszyku” (przycisk „dodaj do koszyka” przy produkcie lub na karcie produktu). Po zakończeniu wybierania produktów, przechodzisz do podsumowania zawartości koszyka. Po weryfikacji, prawidłowości umieszczonych w „koszyku” produktów, należy kliknąć „przejdź do kasy” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać metodę płatności (i sposób dostawy – w przypadku produktów fizycznych) oraz zatwierdzić zakup. Po zatwierdzeniu zakupu, na maila otrzymują Państwo jego potwierdzenie.

  Jeżeli okaże się, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie Państwa o tym powiadomimy i w terminie 7 dni zwrócimy pieniądze.

 8. Jak i kiedy płacą Państwo za zakupione produkty?

  Za zakupione u nas produkty muszą Państwo zapłacić w terminie 7 dni od dnia jego dokonania, pod rygorem możliwości anulowania przez nas zamówienia w całości lub części. Płatności mogą Państwo dokonać za pomocą szybkich przelewów online w ramach usługi Dotpay dostarczanej przez Dotpay Sp. z o.o. (ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków).

 9. Jak i kiedy dostarczymy Państwu produkty fizyczne?

  Zamówione fizyczne produkty dostarczymy w terminie do maksymalnie 14 dni od chwili zapłaty (lub wyboru zapłaty przy odbiorze), za pomocą wybranego przez sposobu dostawy.

 10. W jaki sposób udostępniane są zakupione u nas e-booki?

  Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (zazwyczaj następuje to niezwłocznie po dokonaniu płatności) specjalny link umożliwiający trzykrotne pobranie e-booka w formacie PDF.

 11. W jaki sposób udostępniane są zakupione kursy on-line?

  Kursy on-line udostępniane są na platformie Web To Learn, do której dane do logowania otrzymasz w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty (zazwyczaj następuje to niezwłocznie po dokonaniu płatności). Treści udostępniane są na okres określony na poszczególnych stronach zakupu, po czym dostęp do nich zostaje zablokowany.

 12. Jak działają i jak są udostępniane karty podarunkowe?

  Karty podarunkowe umożliwiają skorzystanie uprawnionej osobie z przedpłaconej usługi. Po opłaceniu zamówienia, otrzymują Państwo kartę podarunkową w wersji elektronicznej, z możliwością odebrania jej fizycznego odpowiednika w siedzibie firmy. Sama fizyczna karta lub jej elektroniczny odpowiednik ma charakter wyłącznie symboliczny oraz pomaga nam w weryfikacji, czy dana osoba jest uprawniona do skorzystania z usługi. Oznacza to np. że wydrukowanie kilku kart z pliku pdf nie uprawnia do kilkukrotnego skorzystania ze świadczenia, do którego uprawnia karta.

  Karta podarunkowa powinna zostać wykorzystana w ciągu trzech miesięcy od jej zakupu. Po upływie tego terminu, wykorzystanie karty jest niemożliwe, co nie rodzi prawa do wypłaty pieniężnego ekwiwalentu karty. Również przed upływem tego terminu nie jest możliwe żądanie wypłaty wartości karty w pieniądzu.

  Usługa, do której uprawnia karta podarunkowa, świadczona jest stacjonarnie, pod adresem, o którym mowa w pkt. 2 naszego regulaminu.

 13. Jaka jest nasza odpowiedzialność za produkty?

  Mamy prawny obowiązek dostarczyć Państwu produkty pozbawione wad. Jeśli dostarczymy produkty wadliwe, to mają Państwo możliwość skorzystania z tzw. rękojmi, która pozwala żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub wreszcie odstąpić od umowy (czyli zrezygnować z zakupu i żądać zwrotu pieniędzy).

  Przypominamy jednocześnie, że kursy i sesje refleksologiczne stanowią uzupełnienie medycyny akademickiej i nie są substytutem porady medycznej, ani psychologicznej. Nie mogą zatem prowadzić do zaniechania konwencjonalnej terapii w uzasadnionych przypadkach. Nigdy nie będziemy do takiego postępowania namawiać, a gdyby mimo tego zrezygnowali Państwo z konwencjonalnego leczenia – nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności.

 14. Jak możesz złożyć reklamację?

  Jeśli mają Państwo zastrzeżenia, co do funkcjonowania sklepu lub dostarczony Państwu produkt lub usługa mają wady, mogą Państwo złożyć reklamację – pisemnie lub e-mailowo, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2. W reklamacji prosimy o wskazanie Państwa danych osobowych, towaru lub usługi, do której mają Państwo zastrzeżenia oraz opis tych zastrzeżeń, a także Państwa żądania w związku z reklamacją. Aby ułatwić nam pracę, prosimy także o wskazanie numeru zamówienia.

  Państwa reklamację rozpoznamy i poinformujemy o naszej decyzji, w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli nie będziemy tego w stanie zrobić w tym terminie, poinformujemy Państwa o tym, jakie są tego powody. Jeśli rozpoznanie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, poinformujemy Państwa o tego powodach oraz wskażemy nowy termin rozpoznania reklamacji, nie dłuższy niż kolejne 14 dni.

 15. Jak mogą Państwo zrezygnować z dokonanych zakupów? Kiedy nie mogą Państwo tego zrobić? Co wiąże się z odstąpieniem od umowy?

  Jako konsument, w terminie 14 dni od dnia otrzymania fizycznego produktu (albo pozostawienia go u innej osoby przez kuriera lub też w przypadku usług i innych niż fizyczne produktów – od dnia zawarcia umowy), mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy, czyli rezygnacji z dokonanych zakupów bez podawania przyczyn. Odstąpienie oznacza powrót do takiego stanu, jakby nigdy Państwo nie dokonali zakupu – my musimy zwrócić Państwu wszelkie wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni (taką samą drogą, jak je Państwo wpłacili), a Państwo w takim samym terminie muszą nam zwrócić otrzymany produkt (jeśli zakup dotyczył produktu fizycznego). Możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu odesłania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

  Odstąpienia mogą Państwo dokonać informując nas o tym pisemnie lub e-mailowo za pomocą danych kontaktowych, które znajdziesz w pkt. 2. Odstąpienie może Państwu ułatwić specjalny formularz, który znajdą Państwo na końcu regulaminu, jednak nie muszą Państwo z niego korzystać. Prosimy aby zarówno w oświadczeniu o odstąpieniu i przy odsyłaniu towaru, umieścić numer zamówienia.

  Należy pamiętać jednak, że w związku z odstąpieniem mogą Państwo ponieść pewne koszty. Zwrotu towaru dokonują Państwo na własny koszt, a w przypadku gdy będzie on zużyty w większym stopniu, niż było to potrzebne żeby zapoznać się z towarem, to będą Państwo zobowiązani do zrekompensowania nam utraty jego wartości.

  Inaczej będzie wyglądać sytuacja w przypadku treści cyfrowych dostępnych on-line oraz usług (lub też voucherów na usługi). Jeśli zażądają Państwo realizacji usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to w przypadku jej częściowej realizacji przed odstąpieniem – powinni Państwo zapłacić za zrealizowaną część, natomiast w przypadku całkowitego jej wykonania – tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

  Jeśli natomiast kupują Państwo dostęp do treści cyfrowych dostępnych on-line (e-booki i kursy on-line) i zażądają realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy z chwilą udzielenia dostępu do treści.

 16. Czy zakupione e-booki oraz kursy on-line chronione są prawem autorskim? Co mogą Państwo z nimi robić, a czego nie? Jakie są konsekwencje ewentualnych naruszeń?

  Prosimy pamiętać o tym, że materiały, które mogą Państwo zakupić na naszej stronie są wynikiem indywidualnej pracy twórczej i stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Oznacza to, że po dokonaniu ich zakupu, mogą Państwo korzystać z nich wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

  Zabronione jest przekazywanie swoich danych dostępowych osobom trzecim. Materiały nie mogą być przesyłane innym osobom lub kopiowane. Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego konta lub linku umożliwiającego dostęp do kursów online oraz e-booków osobom trzecim.

  W przypadku naruszenia warunków korzystania z materiałów, będziemy mogli dochodzić roszczeń wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym odszkodowania. Prosimy również pamiętać także, że takie zachowania jak bezprawne rozpowszechnianie naszych materiałów, może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną.

 17. Jak możemy dokonać zmiany regulaminu?

  Może zdarzyć się tak, że dokonamy zmiany naszego regulaminu. Robimy to poprzez ogłoszenie na naszej stronie nowego brzmienia regulaminu. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać – nie pogorszą one jednak w żaden sposób Państwa sytuacji w odniesieniu do wcześniej dokonanych zakupów. Jeśli zmiana miałaby wywrzeć wpływ na korzystanie z wcześniej zakupionych produktów poprzez zmianę warunków korzystania z platformy, o której mowa w pkt 11, to mogą Państwo nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu. W takiej sytuacji muszą nas Państwo powiadomić o tym, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Jeśli tak się stanie, dajemy Państwu dodatkowy miesiąc na wykorzystanie produktów, zaś po upływie w/w terminu Państwa konto na platformie jest usuwane. Zmiany regulaminu mogą w wyjątkowych przypadkach wchodzić w życie w terminach wcześniejszych, jeśli wynika to ze zmiany przepisów prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej.

 18. Co mogą Państwo zrobić, jeśli wystąpi spór między Państwem a nami?

  Jeśli nie dojdziemy z Państwem do porozumienia w drodze negocjacji, mogą Państwo skorzystać z drogi sądowej, natomiast jest to tylko jeden z wariantów. Warto przemyśleć skorzystanie z zasadniczo tańszych i szybszych pozasądowych sposobów rozstrzygania takich sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową albo ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Chętnie zgodzimy się na takie formy rozpoznania sporu.

  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest także platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  Mogą Państwo również skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

 19. Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć?

  Jeśli po przeczytaniu tego dokumentu, cokolwiek odnośnie warunków zakupu jest dla Państwa niejasne, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych podanych w pkt. 2

   

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: KATARZYNA GOŁĘBIEWSKA, ul. Szeligowska 6/21, 01-319 Warszawa, adres e-mail: kontakt@katarzynagolebiewska.pl,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.